Amstelveenlijn: van verleden naar toekomst

Amstelveen combineert de voordelen van dorp en stad. De bijna 81.000 inwoners wonen er rustig en ruim, en genieten tegelijkertijd van de voordelen van het grote en drukke Amsterdam in de nabijheid.

Hoogwaardig openbaar vervoer is voor het woon- en werkgenot van groot belang. Maar de huidige Amstelveenlijn is aan vervanging toe. Steeds meer mensen maken er gebruik van. En de huidige sneltram/metro nadert het einde van zijn levensduur.

De Projectorganisatie Amstelveenlijn werkt daarom, in opdracht van Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen, aan een haalbaar en betaalbaar plan voor ombouw van de Amstelveenlijn. Op basis van dit plan neemt de politiek een besluit over hoe de verbinding er in de toekomst uit gaat zien.

Hoe het begon… en hoe de lijn zich ontwikkelde

Het Rijk, Amsterdam en Amstelveen besloten in 1987 de Amstelveenlijn aan te leggen. Lijn 51 ging in december 1990 in gebruik. Het traject liep in eerste instantie van Amsterdam Centraal Station tot Poortwachter en was al snel een succes. Al in 1991 was een verdubbeling van de vloot noodzakelijk. En in december 2004 werd het traject verlengd van Poortwachter tot Amstelveen Westwijk.

Toen eind jaren negentig de plannen voor de Noord/Zuidlijn vaste vorm kregen, ontstond ook het idee voor een snelle en directe verbinding tussen Amstelveen en Amsterdam. Dit zou, was de gedachte, kunnen gebeuren door de Noord/Zuidlijn vanaf het geplande eindpunt – station Zuid – door te trekken tot Westwijk. In 2008 nam de Stadsregio Amsterdam de mogelijkheid van een ‘verlengde’ Noord/Zuidlijn op in de ‘Regionale OV-Visie 2010-2030’, een studie naar de toekomst van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam.

Ombouw Amstelveenlijn: bestudering van de mogelijkheden

Het voornemen tot ombouw van de Amstelveenlijn tot metro werd op 27 november 2009 vastgelegd in een intentieovereenkomst tussen Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen. Een onderzoek naar hoe de ombouw zou kunnen plaatsvinden startte begin 2010. 

De Stuurgroep Amstelveenlijn – waarin Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid en Gemeente Amstelveen samenwerken – stelde begin 2011, op basis van de conceptresultaten van het onderzoek, vast dat het ombouwen van lijn 51 tot metro duur en complex is. Ook bleek de ambitie om een Amstelveenlijn-metro in 2017 tegelijk met de Noord/Zuidlijn in gebruik te nemen niet haalbaar te zijn.

Daarom startte, naast het onderzoek naar de metro, ook een studie naar varianten ervan, zoals een tramlijn. Per variant werd gekeken naar voor- en nadelen en kosten. Op basis van deze studie zijn de verschillende mogelijkheden voor de ombouw van de Amstelveenlijn vergeleken en heeft uiteindelijk de Regioraad op 13 maart 2013 de voorkeursvariant voor de Amstelveenlijn definitief vastgesteld.

Download (PDF):

www.amstelveenlijn.nl/achtergrond---voorgeschiedenis 05-03-2015 01:16