Nieuws
Lees nieuws
11 februari 2014
Inmiddels is gestart met de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt toegewerkt naar een uitvoeringsbesluit waarna de realisatiefase start. Dienst Metro is in opdracht van de Stadsregio Amsterdam inmiddels bezig een projectplan voor de planuitwerkingfase op te stellen. Op 12 maart 2013 heeft de Regioraad van de Stadsregio een voorkeursbesluit genomen over het project Ombouw Amstelveenlijn. Met dit besluit is de planstudiefase afgerond en zijn de uitgangspunten en keuzes voor het…
Lees verder...
 
Lees nieuws
13 maart 2013
Persbericht Amsterdam: 13 maart 2013 De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op dinsdag 12 maart de voorkeursvariant voor de Amstelveenlijn definitief vastgesteld. Eerder dit jaar zijn deze plannen voorgelegd aan de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen en de stadsdeelraad van stadsdeel Zuid. Er komt een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid en lijn 5 zal blijven rijden op het huidige traject tussen Binnenhof en Amsterdam CS. Daarnaast blijft…
Lees verder...
 
Lees nieuws
7 december 2012
Persbericht: Amsterdam 7 december 2012 Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft samen met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en stadsdeel Zuid besloten de plannen voor de ombouw van de Amstelveenlijn aan te passen. Lijn 5 zal blijven rijden en er komt een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid. Van 9 juni tot en met 21 juli 2012 lag het voorstel voor de ombouw van de Amstelveenlijn in de inspraak. In dit voorstel waren twee hoogwaardige…
Lees verder...
 
Lees nieuws
6 december 2012
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 6 december 2012 samen met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en stadsdeel Zuid besloten de plannen voor de ombouw van de Amstelveenlijn aan te passen. De Stadsregio Amsterdam organiseert in samenwerking met de gemeenten Amstelveen en Amsterdam en Stadsdeel Zuid informatieavonden over de aangepaste plannen. Op 14 januari vindt de eerste informatieavond plaats in Buitenveldert. Op 21 januari is er een informatieavond in Amstelveen.…
Lees verder...
 
Lees nieuws
1 oktober 2012
Tussen 9 juni en 21 juli heeft er inspraak plaatsgevonden op de plannen voor de ombouw van de Amstelveenlijn. In totaal hebben 235 mensen gereageerd op de plannen. Uit zowel de inspraak als extra onderzoek van het projectteam Amstelveenlijn zijn nieuwe vragen naar boven gekomen: Hoe kan de tram hoogwaardig gemaakt worden tussen station Zuid en het Leidseplein? Hoe kan de tram het beste het Leidseplein aan doen en moet hij alsnog worden doorgetrokken naar CS? Wat is de invloed…
Lees verder...
 
Lees nieuws
23 juli 2012
De inspraaktermijn voor de plannen voor de Amstelveenlijn is gesloten. De Stadsregio Amsterdam heeft van ongeveer 200 mensen een zienswijze ontvangen. Reacties die zijn binnengekomen tot en met zaterdag 21 juli worden de komende maanden beantwoord. Dit najaar zal het bestuur van de Stadsregio de antwoorden vaststellen waarna deze op de website gepubliceerd worden.
Lees verder...
 
Lees nieuws
21 juni 2012
De bijlagen van het inspraakdocument zijn hier ook beschikbaar. Klik op de items die hieronder staan opgesomd. Bijlage 1.1 RIS-rap-NvU def 23mei12 Bijlage 1.2a RIS-rap-SO hoogwaardige tram def 23mei12 Bijlage 1.2b RIS-tekeningen SO def 23 mei 2012 Bijlage 1.3 Vervoerwaardestudie tramvariant AVL 07062012 Bijlage 1.4 Maatsch. kosten-batenanalyse def2.0 8juni12 Bijlage 1.5 Uitvoeringsplan Amstelveenlijn 24-05-2012 ondertekend
Lees verder...
 
Lees nieuws
12 juni 2012
Op 25 juni vindt de eerste inspraakavond plaats in Amstelveen. Op 2 juli volgt Buitenveldert, 3 juli stadsdeel Zuid en stadsdeel Centrum en 5 juli stadsdeel Zuid en stadsdeel Oost. Tijdens de inspraakavonden wordt een presentatie gegeven. Naast een algemeen deel wordt daarbij ingegaan op de directe gevolgen voor het gebied waar de avond georganiseerd is. Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen aan het projectteam en wordt de mogelijkheid geboden mondeling in te spreken op…
Lees verder...
 
Lees nieuws
7 juni 2012
Amsterdam, 7 juni 2012 Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam geeft de plannen voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn vrij voor inspraak. Belangstellenden kunnen tussen 9 juni en 21 juli hun zienswijze op de plannen indienen bij de Stadsregio. De Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Amstelveen en stadsdeel Zuid hebben de ambitie de Amstelveenlijn om te bouwen tot hoogwaardige tramlijn, bestaande uit twee takken. Volgens de plannen moet er een tramverbinding…
Lees verder...
 
Lees nieuws
10 mei 2012
Op 21 en 23 mei worden er informatieavonden gehouden over de Amstelveenlijn voor bewoners. Ombouw Amstelveenlijn betekent ook veranderingen voor bewoners Zuid, Oost en Centrum. De Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam en Amstelveen én stadsdeel Zuid werken al enige tijd aan plannen voor het vernieuwen van de Amstelveenlijn (lijn 5 en lijn 51). De plannen zijn om de sneltram en lijn 5 vanuit Amstelveen te vervangen door een hoogwaardige tram die vanaf Westwijk richting het…
Lees verder...
 

www.amstelveenlijn.nl/actueel/nieuws 31-01-2015 00:16