Hoogwaardige tramverbinding voor
     Amstelveen


De Amstelveenlijn is één van de belangrijkste slagaders van het openbaar vervoer in de regio. Op 12 maart 2013 heeft de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam, na instemming van de colleges van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en het bestuur van stadsdeel Zuid, het nieuwe tracé van de Amstelveenlijn vastgesteld.
De Amstelveenlijn (lijn 51) wordt betrouwbaarder, sneller en comfortabeler. Amstelveen en de zuidelijk daarvan gelegen gemeenten worden daarmee goed aangetakt op de Zuidas én op de trein, metro, tram en bus op station Zuid. Lijn 5 zal blijven rijden op het huidige traject of tussen Binnenhof en Amsterdam CS en er komt een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid. Daarnaast komt er een metroverbinding tussen stations Zuid en Amstel. De tram moet berekend zijn op een groeiend aantal reizigers en economische verbeteringen. Belangrijk aandachtspunt in het ontwerp is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming op belangrijke kruisingen.
Nieuws
Inmiddels is gestart met de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt toegewerkt naar een uitvoeringsbesluit waarna de realisatiefase start. Dienst Metro is in…
Lees verder...
 
Persbericht Amsterdam: 13 maart 2013 De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op dinsdag 12 maart de voorkeursvariant voor de Amstelveenlijn definitief…
Lees verder...
 
Persbericht: Amsterdam 7 december 2012 Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft samen met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en stadsdeel Zuid…
Lees verder...
 

Meer...

www.amstelveenlijn.nl/home 26-01-2015 01:21