Vragen en contact

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Deze kunt u deze via onderstaand formulier aan het projectteam van Metro en Tram van de gemeente Amsterdam versturen. Op deze manier kunt ook melden of u tevreden bent over de informatievoorziening en de werkwijze van het projectbureau. Binnen enkele dagen neemt één van onze medewerkers dan contact met u op.

Onze contactgegevens

Projectteam Amstelveenlijn
Metro en Tram
Gemeente Amsterdam
Stationsplein 7
Postbus 2181
1000 CD Amsterdam

Telefoon: 020 470 4070 (24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar)
 
Kijk voor de beste route met het openbaar vervoer op www.ov9292.nl.Klachtenprocedure
Vindt u dat het projectbureau zich niet houdt aan de wettelijke procedures? Of heeft u een klacht over de organisatie van het projectbureau of een specifieke medewerker? In dit geval volgt het projectbureau de klachtenprocedure van haar opdrachtgever, de Stadsregio Amsterdam. De procedure en het bijbehorende klachtenformulier vindt u op de site van de Stadsregio Amsterdam.

www.amstelveenlijn.nl/vragen-en-contact 06-03-2015 12:07