Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English

Vernieuwing Amstelveenlijn: waarom nodig en wat gaat er gebeuren?

Laatst bijgewerkt op dinsdag 26 november 2019

De Amstelveenlijn, de voormalige sneltram 51, wordt vernieuwd. En dat is hard nodig. De lijn was, nagenoeg in zijn huidige vorm, in gebruik sinds 1990 en uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het regionale openbaar vervoer. Maar de huidige sneltrams waren verouderd, vaak overvol, reden niet vaak genoeg en waren gevoelig voor storingen. Ook is de verkeersveiligheid rondom de lijn niet optimaal.

De vernieuwing vindt plaats in opdracht van Vervoerregio Amsterdam. Metro en Tram van de gemeente Amsterdam begeleidt de uitvoering. Hoofdaannemer is VITAL, een samenwerkingsverband van de VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en KWS.

Het budget waarvoor de vernieuwing gerealiseerd moet worden is 300 miljoen euro. Daarvan betalen de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Amstelveen en Amsterdam 225 miljoen euro. Van die 225 miljoen betaalt de Vervoerregio 95% en de gemeenten 5%. De resterende 75 miljoen euro wordt betaald door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wat houdt de vernieuwing in?

 • De voormalige sneltram 51 tussen Westwijk en station Amsterdam Zuid wordt omgebouwd naar een veilige, snelle en betrouwbare tramverbinding met als eind-/beginhalte Amsterdam Zuid. Op Zuid kunt u straks overstappen op het overige openbaar vervoer.
 • Rails, wissels, bovenleidingen en technische systemen worden vernieuwd of krijgen groot onderhoud.
 • Drie kruispunten – op de Beneluxbaan bij Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan– worden ongelijkvloers gemaakt en krijgen een verdiepte ligging.
 • Vier haltes komen te vervallen en worden verwijderd: Amstelveen Centrum, Marne, Gondel en Spinnerij. De haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat worden samengevoegd tot één nieuwe halte op een nieuwe locatie, met als naam A.J. Ernststraat.
 • Alle overige haltes worden vernieuwd en geschikt gemaakt voor de nieuwe lagevloertrams, die GVB heeft besteld.
 • Tramlijn 5 profiteert op hetzelfde traject (tussen Zuid en Stadshart) van de vernieuwing van de Amstelveenlijn, inclusief de nieuwe tramhaltes.
 • Er komt een opstelterrein in de Legmeerpolder.

Ambities op een rij

 • Grotere betrouwbaarheid: een tram die snel en met weinig oponthoud rijdt
 • Veilige en comfortabele haltes
 • Verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming
 • Betere bereikbaarheid van de regio
 • Moderne en comfortabele trams
 • Snelle en overzichtelijke overstap op station Amsterdam Zuid
Afbeelding

Testen en oefenen

De komende maanden rijden er testtrams op de Amstelveenlijn, ook tussen Ouderkerkerlaan en het opstelterrein. Dat wordt weer even opletten als u het spoor oversteekt. Deze testtrams zijn onderdeel van de test- en oefenperiode van de vernieuwde Amstelveenlijn (tram 25). Wat houdt deze periode in en wat merkt u ervan?

Voordat de trams van lijn 25 op 13 december 2020 met reizigers kunnen rijden, is er eerst een test- en oefenperiode. Alle nieuwe traminfrastructuur wordt getest en het personeel van GVB gaat aan de slag met OTO: opleiden, trainen en oefenen. Zo worden de trambestuurders vertrouwd gemaakt met de nieuwe lijn 25. Deze test- en oefenfase duurt circa vier maanden en start maandag 17 augustus.

Op hoofdlijnen ziet de test- en oefenperiode er zo uit. Stap 1 is het mobiliseren van 'de boel'. In circa 2 weken tijd brengen alle betrokken partijen alles in gereedheid en rijdt er af en toe ook een testtram. Stap 2 is het testen van de technische infrasystemen begin september. In oktober start GVB met het opleiden van de trambestuurders en het testen en oefenen in de praktijk met de 15G trams. Op 13 december 2020 wordt tram 25 dan in gebruik genomen.
Op hoofdlijnen ziet de test- en oefenperiode er zo uit. Stap 1 is het mobiliseren van 'de boel'. In circa 2 weken tijd brengen alle betrokken partijen alles in gereedheid en rijdt er af en toe ook een testtram. Stap 2 is het testen van de technische infrasystemen begin september. In oktober start GVB met het opleiden van de trambestuurders en het testen en oefenen in de praktijk met de 15G trams. Op 13 december 2020 wordt tram 25 dan in gebruik genomen.

Opleiden, trainen en oefenen

Eerst zijn de beheerders aan de beurt: de beheerders van het opstelterrein, de haltes, de traminfrastructuur en overige techniek krijgen de gelegenheid om te oefenen en te zorgen dat ze klaar zijn om het dagelijks beheer op zich te nemen. Vanaf oktober start GVB met het opleiden van bijna 300 trambestuurders. Dan wordt onder andere geoefend met het gekoppeld rijden van een 15G-tram (twee trams die aan elkaar gekoppeld zijn), leren ze het nieuwe traject kennen, waaronder een nieuw opstelterrein. Tot slot wordt ook geoefend met ‘echte’ verstoringen. U ziet in deze periode veel lege testtrams door de stad rijden, maar verder merkt u er weinig van.

Lees hier meer over de periode van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van het personeel van GVB.

Een vliegende start

Deze uitgebreide test- en oefenperiode moet ervoor zorgen dat tram 25 op 13 december een vliegende start kan maken. Totdat tram 25 van start gaat blijven de vervangende buslijnen 55 en 551 en tram 6 rijden.

'Green graffiti' als onderdeel van de veiligheidscampagne om voetgangers bij de tramoversteken in Amstelveen-Zuid te laten weten dat er testtrams rijden. Geen dienst. Wel opletten!
'Green graffiti' als onderdeel van de veiligheidscampagne om voetgangers bij de tramoversteken in Amstelveen-Zuid te laten weten dat er testtrams rijden. Geen dienst. Wel opletten!

Fases test- en oefenperiode Amstelveenlijn d.d. 31 augustus 2020

Afbeelding

Nieuwe trams

GVB heeft nieuwe, moderne trams (15G) besteld bij het Spaanse bedrijf CAF.

De nieuwe trams bestaan uit voertuigen met een lage vloer en circa 180 plaatsen. Ze zijn 2,4 meter breed, maximaal 30 meter lang en kunnen worden gekoppeld tot een lengte van 60 meter. Ze zijn comfortabeler dan het huidige materieel dankzij voldoende (en bredere) deuren op logische plekken en meer bewegingsvrijheid in de voertuigen, vooral bij de deuren. Ze hebben een dichte, gladde voorkant, die de situatie bij botsingen veiliger maakt: bij een onverhoopte aanrijding duwen de trams andere voertuigen opzij, in plaats van dat deze voertuigen klem komen te zitten onder de trams.

De nieuwe trams kunnen twee kanten oprijden. Dit heeft als voordelen

 • dat er deuren aan beide kanten zijn, en dat perrons dus aan de linker- of rechterkant kunnen worden gebruikt;
 • dat de middenperrons in Amstelveen in gebruik kunnen blijven, en dat op het eindpunt geen ‘keerlus’ nodig is (wat ruimte en geld scheelt);
 • dat het de Amstelveenlijn flexibeler maakt: de tram kan in principe overal keren.
Afbeelding

Nieuw tramstation bij Amsterdam Zuid

In de komende jaren wordt het project Zuidasdok uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel ervan is een nieuw tramstation op Amsterdam Zuid. Hier krijgt ook de Amstelveenlijn zijn begin-/eindhalte.

Zuidasdok: A10 op de schop…

Het project Zuidasdok zorgt voor enorme veranderingen op en rond de A10 in zuidelijk Amsterdam. De weg krijgt hier twaalf rijstroken, zes per rijrichting waarvan vier voor doorgaand verkeer en twee voor bestemmingsverkeer. En op een lengte van ongeveer 1,2 kilometer wordt hij aan weerszijden van de treinsporen ondergronds gebracht, in twee tunnels.

… én station Amsterdam Zuid

Door het ondergronds brengen van een deel van de weg ontstaat ruimte om station Amsterdam Zuid te vernieuwen. Het wordt een gebouw waar alle vormen van openbaar vervoer – en bijbehorende voorzieningen – op een overzichtelijke manier samenkomen. Voor een betere doorstroming wordt de bestaande Minervapassage verbreed en worden een tweede entree en passage gebouwd, in het verlengde van de Benjamin Brittenstraat: de Brittenpassage.

Nieuw tramstation

Direct naast die nieuwe Brittenpassage komt aan de Arnold Schönberglaan een nieuw tramstation. Hier komen haltes voor de lijnen 5 en 24, en de begin- en eindhalte van de vernieuwde Amstelveenlijn. De haltes Parnassusweg en Strawinskylaan vervallen.

Zolang het nieuwe tramstation aan de Arnold Schönberglaan
niet gerealiseerd is, wordt de halte Strawinskylaan als begin- en eindhalte gebruikt. De verwachting is dat het project Zuidasdok in het eerste kwartaal 2020 meer duidelijkheid heeft over de planning. Overigens vinden de geplande werkzaamheden aan station Amsterdam Zuid dit jaar wel plaats. Deze zomer wordt de verbrede uitgang naar het Mahlerplein in gebruik genomen en eind dit jaar wordt het dek van de toekomstige Brittenpassage ingeschoven.

Overzicht Station Zuid
Afbeelding

Onderdeel van R-net

De Amstelveenlijn wordt onderdeel van R-net (‘Randstad-net’) en dit ziet u straks terug aan de trams en de haltes langs de lijn. In het kader van R-net werken overheden en vervoerders samen, met als doel in 2028 in de hele Randstad hetzelfde, herkenbare hoogwaardig openbaar vervoer te laten rijden: bussen, treinen, trams en metro’s.

Alleen snelle, frequente en betrouwbare verbindingen mogen het R-net- kwaliteitskeurmerk dragen. Haltes krijgen goede voorzieningen zoals digitale reizigersinformatie en gebruikersvriendelijke fietsenstallingen. En ze krijgen, net als de voertuigen, een herkenbare rood-grijze uitstraling. De vernieuwde Amstelveenlijn voldoet straks volledig aan de kwaliteitscriteria van R-net. En de nieuwe trams en haltes krijgen de bijbehorende stijl.

Afbeelding

Veiligheid

Een van de belangrijkste ambities bij het vernieuwen van de Amstelveenlijn is het vergroten van de veiligheid, op en langs de lijn. Dit gebeurt allereerst met nieuw, verkeersveiliger materieel (zie verder Nieuwe trams).

Daarnaast worden de kruispunten van de Beneluxbaan met de Sportlaan, Zonnestein en Kronenburg ongelijkvloers gemaakt. Ze krijgen een verdiepte ligging en worden omgebouwd tot ovaalrotondes; dit is veiliger en beter voor de doorstroming. Trams en het doorgaande wegverkeer op de Beneluxbaan rijden straks in een open tunnel onder de kruispunten door. Bij Kronenburg en Zonnestein is dit in beide richtingen één rijstrook per richting, bij de Sportlaan twee stroken per richting. Bovengronds blijft één rijstrook (per richting) beschikbaar voor afslaand wegverkeer naar de aangrenzende wijken.

Voor de overzichtelijkheid worden de hoeken rond de kruising meer ‘open’. Doorkijkjes naar achterliggende bebouwing en beplanting geven een ruimtelijker gevoel rond de kruisingen en dragen bij aan de sociale veiligheid. De rijbanen voor fiets- en overig verkeer worden duidelijk ingericht, en de oversteken op de kruispunten worden overzichtelijk en herkenbaar ontworpen. Verlichting zorgt in de donkere uren voor een veilige verkeerssituatie en draagt eveneens bij aan de sociale veiligheid.

Andere maatregelen voor het vergroten van de verkeers- en sociale veiligheid zijn onder meer het aanpassen van verkeerslichten, de plaatsing van hekken, hagen en waarschuwingslichten, de installatie van glazen liften, het voorkomen en weghalen van donkere hoeken, en bij de halte Sacharovlaan de aanleg van een extra voetgangersverbinding naar bedrijventerrein Legmeer.

Afbeelding

Tijdelijk openbaar vervoer tijdens werkzaamheden

Sneltram 51 rijdt vanaf 3 maart 2019 niet meer tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk. Tot en met 12 december 2020 wordt de sneltram vervangen door bus 55 en pendelbus 551. Tram 5  blijft gewoon rijden. Ter ondersteuning van tram 5 rijdt tot en met 12 december 2020 ook lijn 6 op het traject tussen Amstelveen Stadshart en station Zuid, op werkdagen in de ochtend- en middagspits. Op zondag 13 december 2020 gaat Lijn 25 officieel van start en vervallen de buslijnen 55 en 551 en tramlijn 6.

Bus 55 en bus 551

Sinds 3 maart 2019 rijdt bus 55 tussen de haltes Sacharovlaan en station Amsterdam Zuid. Omdat tram 5 blijft rijden tijdens de werkzaamheden stopt bus 55 niet bij de haltes gelegen tussen de haltes Onderuit en de voormalige tramhalte De Boelelaan/VU. Traject bus 55: station Amsterdam Zuid, De Boelelaan/VU, Oranjebaan, Langerhuize, Ziekenhuis, Groenhof, Seine, Logger, Praam, Middenhoven/Brink, De Eindhoeve, Zagerij, Sacharovlaan.

Buslijn 55 wordt aangevuld met pendelbus 551, die rijdt tussen eindhalte Amstelveen Westwijk en ziekenhuis Amstelland. Onderweg stopt hij ook bij de haltes Westwijkplein en halte Seine. Onderaan deze pagina vindt u een kaart van het OV in Amstelveen.

Halte Zagerij: overstappunt op bus 55, ook met R-netlijnen Uithoorn en Aalsmeer

U kunt met bus 551 op halte Seine overstappen op bus 55. Naast de pendelbus is er ook een overstapmogelijkheid bijgekomen voor de R-net lijnen uit Uithoorn en Aalsmeer (347 en 348) op buslijn 55. Deze extra stop komt in de buurt van de halte Zagerij waar de R-net buslijnen 347 en 348 (van/naar Uithoorn) stoppen. Lijn 55 stopt hier om de hoek, op de dr. Willem Dreesweg.  Zo ontstaat een compacte overstap als alternatief voor halte Poortwachter die per 3 maart 2019 is vervallen.

Er is nog steeds een metro 51

Er rijdt nog steeds een metro 51, maar dan van Isolatorweg naar Amsterdam CS via Amsterdam Zuid en Amstel (tussen Zuid en CS is de route dus gelijk aan die van de voormalige lijn 51).

Check kort voor vertrek een OV-reisplanner

Amstelveen is echt een bus-gemeente met veel streeklijnen. Voor een deel van de reizigers uit Amstelveen kunnen deze streeklijnen een sneller alternatief zijn dan bus 55 en/of tram 5. Check daarom voor vertrek altijd even een OV-reisplanner, zoals 9292.nl.

Alle informatie over het tijdelijk openbaar vervoer vindt u ook op www.gvb.nl/amstelveenlijn en www.connexxion.nl/amstelveenlijn.