Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English 日本語
polygon1_groot

Vernieuwing Amstelveenlijn: waarom nodig en wat gaat er gebeuren?

De Amstelveenlijn, sneltram 51, wordt vernieuwd. En dat is hard nodig. De lijn is, nagenoeg in zijn huidige vorm, in gebruik sinds 1990 en uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het regionale openbaar vervoer. Maar de huidige sneltrams zijn verouderd, vaak overvol, rijden niet vaak genoeg en zijn gevoelig voor storingen. Ook is de verkeersveiligheid rondom de lijn niet optimaal

De vernieuwing vindt plaats in opdracht van Vervoerregio Amsterdam. Metro en Tram van de gemeente Amsterdam begeleidt de uitvoering. Hoofdaannemer is VITAL, een samenwerkingsverband van de VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en KWS.

Het budget waarvoor de vernieuwing gerealiseerd moet worden is 300 miljoen euro. Daarvan betalen de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Amstelveen en Amsterdam 225 miljoen euro. Van die 225 miljoen betaalt de Vervoerregio 95% en de gemeenten 5%. De resterende 75 miljoen euro wordt betaald door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wat houdt de vernieuwing in?

 • De huidige sneltram 51 tussen Westwijk en station Amsterdam Zuid wordt omgebouwd naar een veilige, snelle en betrouwbare tramverbinding met als eind-/beginhalte Amsterdam Zuid (er blijft  een metro 51 rijden tussen Isolatorweg – Zuid – Amsterdam CS) . Op Zuid kunt u straks overstappen op het overige openbaar vervoer.
 • Rails, wissels, bovenleidingen en technische systemen worden vernieuwd of krijgen groot onderhoud.
 • Drie kruispunten – op de Beneluxbaan bij Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan– worden ongelijkvloers gemaakt en krijgen een verdiepte ligging.
 • Vier haltes komen te vervallen en worden verwijderd: Amstelveen Centrum, Marne, Gondel en Spinnerij. De haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat worden samengevoegd tot één nieuwe halte op een nieuwe locatie.
 • Alle overige haltes worden vernieuwd en geschikt gemaakt voor de nieuwe lagevloertrams, die GVB heeft besteld.
 • Tramlijn 5 profiteert op hetzelfde traject (tussen Zuid en Stadshart) van de vernieuwing van de Amstelveenlijn, inclusief de nieuwe tramhaltes.
 • Er komt een opstelterrein in de Legmeerpolder.

Ambities op een rij

 • Grotere betrouwbaarheid: een tram die snel en met weinig oponthoud rijdt
 • Veilige en comfortabele haltes
 • Verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming
 • Betere bereikbaarheid van de regio
 • Moderne en comfortabele trams
 • Snelle en overzichtelijke overstap op station Amsterdam Zuid
Foto bij

Hinder

De vernieuwing van de Amstelveenlijn zal tijdens de werkzaamheden (tot en met 2020) zichtbaar en hoorbaar zijn. Er is hinder voor de omgeving, het verkeer en gebruikers van het openbaar vervoer. Zo komen bijvoorbeeld tijdelijke omleidingsroutes naar woonwijken en bedrijfspanden. Ook zal er geluidshinder ontstaan, bijvoorbeeld als de trambaan wordt opgebroken of als er wordt gewerkt aan de ongelijkvloerse kruispunten. Openbaar-vervoergebruikers moeten onder meer rekening houden met een langere reistijd, omdat sneltram 51 wordt vervangen door een bus. (Zie verder Tijdelijk openbaar vervoer tijdens werkzaamheden)

De aannemer doet er alles aan om de hinder te beperken, en op gemaakte afspraken over bijvoorbeeld werktijden wordt strikt toegezien. Ervaart u toch overlast, neem dan contact op met het Projectteam Amstelveenlijn.

Naar Werkzaamheden en hinder

Foto bij

Nieuw Amsterdams metronetwerk

In de komende jaren verandert er veel in het Amsterdamse openbaar vervoer, inclusief het metronetwerk. Vervoerregio Amsterdam en GVB hebben een studie gedaan naar hoe het metronetwerk vanaf 2019 het beste kan worden ingericht, als sneltram 51 niet meer rijdt. Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht en diverse aspecten zijn tegen elkaar afgewogen, zoals het aantal reizigers, exploitatiekosten, benodigd materieel en veiligheid. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft op 16 november 2017 een besluit genomen over de metrolijnvoering, als vooruitgeschoven onderdeel van het vervoerplan 2019.

Metronetwerk vanaf maart 2019

 • Metrolijn 50 tussen Isolatorweg en Gein (zoals nu).
 • ‘Nieuwe metrolijn 51’: een doorgaande metrolijn tussen Isolatorweg en Centraal Station via Station Zuid, Station RAI, Overamstel, Spaklerweg en Amstelstation. Deze route zorgt ervoor dat er een metroverbinding blijft bestaan tussen Station Zuid en Amstelstation, vanaf maart 2019. Tot en met februari 2019 wordt dit deel van de route bediend door de Amstelveenlijn.
 • Geen sneltram 51 meer naar Amstelveen; buslijn 55 tussen maart 2019 en eind 2020. Vanaf eind 2020 rijdt de vernieuwde Amstelveenlijn als tramverbinding tussen Westwijk en Station Zuid, waar kan worden overgestapt op de rest van het metronetwerk en overig openbaar vervoer.
 • Metrolijn 52 (Noord/Zuidlijn) tussen Station Noord en Station Zuid.
 • Metrolijn 53 tussen Centraal Station en Gaasperplas (zoals nu).
 • Metrolijn 54 tussen Centraal Station en Gein (zoals nu).

Reizigers van de Amstelveenlijn kunnen dus gebruik blijven maken van een metroverbinding tussen Station Zuid en Amstelstation. Vanaf maart 2019 kunnen zij op Station Zuid overstappen op de ‘nieuwe lijn 51’ tussen Isolatorweg en Centraal Station. Deze rijdt via Station Zuid, Station RAI, Overamstel, Spaklerweg en Amstelstation. Door deze verbinding blijft de oostkant van Amsterdam vanuit Amstelveen goed bereikbaar.

Foto bij

Nieuwe trams

Rond 2020 zijn de huidige, verouderde sneltrams op de Amstelveenlijn aan het eind van hun levensduur. GVB heeft daarom nieuwe, moderne trams (15G) besteld bij het Spaanse bedrijf CAF.

De nieuwe trams bestaan uit voertuigen met een lage vloer en circa 180 plaatsen. Ze zijn 2,4 meter breed, maximaal 30 meter lang en kunnen worden gekoppeld tot een lengte van 60 meter. Ze zijn comfortabeler dan het huidige materieel dankzij voldoende (en bredere) deuren op logische plekken en meer bewegingsvrijheid in de voertuigen, vooral bij de deuren. Ze hebben een dichte, gladde voorkant, die de situatie bij botsingen veiliger maakt: bij een onverhoopte aanrijding duwen de trams andere voertuigen opzij, in plaats van dat deze voertuigen klem komen te zitten onder de trams.

De nieuwe trams kunnen twee kanten oprijden. Dit heeft als voordelen

 • dat er deuren aan beide kanten zijn, en dat perrons dus aan de linker- of rechterkant kunnen worden gebruikt;
 • dat de middenperrons in Amstelveen in gebruik kunnen blijven, en dat op het eindpunt geen ‘keerlus’ nodig is (wat ruimte en geld scheelt);
 • dat het de Amstelveenlijn flexibeler maakt: de tram kan in principe overal keren.
Foto bij

Nieuw tramstation bij Amsterdam Zuid

In de komende tien jaar wordt het project Zuidasdok uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel ervan is een nieuw tramstation op Amsterdam Zuid. Hier krijgt ook de Amstelveenlijn zijn begin-/eindhalte.

Zuidasdok: A10 op de schop…

Het project Zuidasdok zorgt voor enorme veranderingen op en rond de A10 in zuidelijk Amsterdam. De weg krijgt hier twaalf rijstroken, zes per rijrichting waarvan vier voor doorgaand verkeer en twee voor bestemmingsverkeer. En op een lengte van ongeveer 1,2 kilometer wordt hij aan weerszijden van de treinsporen ondergronds gebracht, in twee tunnels.

… én station Amsterdam Zuid

Door het ondergronds brengen van een deel van de weg ontstaat ruimte om station Amsterdam Zuid te vernieuwen. Het wordt een gebouw waar alle vormen van openbaar vervoer – en bijbehorende voorzieningen – op een overzichtelijke manier samenkomen. Voor een betere doorstroming wordt de bestaande Minervapassage verbreed en worden een tweede entree en passage gebouwd, in het verlengde van de Benjamin Brittenstraat: de Brittenpassage.

Nieuw tramstation

Direct naast die nieuwe Brittenpassage komt aan de Arnold Schönberglaan een nieuw tramstation. Hier komen haltes voor de lijnen 5 en 24, en de begin- en eindhalte van de vernieuwde Amstelveenlijn. De haltes Parnassusweg en Strawinskylaan vervallen. De planning is dat het nieuwe tramstation in 2021 of 2022 in gebruik gaat. Als de Amstelveenlijn eerder klaar is dan het nieuwe tramstation, dan wordt de halte Strawinskylaan tijdelijk gebruikt als begin- en eindhalte van de vernieuwde Amstelveenlijn.

Foto bij

Onderdeel van R-net

De Amstelveenlijn wordt onderdeel van R-net (‘Randstad-net’) en dit ziet u straks terug aan de trams en de haltes langs de lijn. In het kader van R-net werken overheden en vervoerders samen, met als doel in 2028 in de hele Randstad hetzelfde, herkenbare hoogwaardig openbaar vervoer te laten rijden: bussen, treinen, trams en metro’s.

Alleen snelle, frequente en betrouwbare verbindingen mogen het R-net- kwaliteitskeurmerk dragen. Haltes krijgen goede voorzieningen zoals digitale reizigersinformatie en gebruikersvriendelijke fietsenstallingen. En ze krijgen, net als de voertuigen, een herkenbare rood-grijze uitstraling. De vernieuwde Amstelveenlijn voldoet straks volledig aan de kwaliteitscriteria van R-net. En de nieuwe trams en haltes krijgen de bijbehorende stijl.

Foto bij

Tijdelijk openbaar vervoer tijdens werkzaamheden

Door de werkzaamheden kan de tram in 2019 en 2020 gedurende bepaalde periodes niet rijden. Er is daarom een plan voor tijdelijk openbaar vervoer:

 • Sneltram 51 wordt vanaf 3 maart 2019 tot eind 2020 vervangen door bus 55 en pendelbus 551. 
 • Tram 5 rijdt gedurende de gehele bouwperiode, met uitzondering van de zomervakantie in 2019 en vijf weekenden verdeeld over 2019 en 2020; in die periodes wordt tram 5 vervangen door bus 45.

Bus 55 en bus 551

Vanaf 3 maart 2019 stopt sneltram 51 met rijden tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk, omdat de verbindingsboog bij station Zuid (de betonnen tunnel direct naast het station) buiten gebruik gaat. Vanaf dan rijdt bus 55 tussen de haltes Sacharovlaan en Station Zuid. Omdat tram 5 blijft rijden stopt bus 55 niet bij de haltes die gelegen zijn tussen de haltes Oranjebaan en De Boelelaan/VU. Buslijn 55 wordt aangevuld met pendelbus 551, die rijdt tussen eindhalte Amstelveen Westwijk en ziekenhuis Amstelland. Onderweg stopt hij ook bij de haltes Westwijkplein en halte Seine. De dienstregeling van pendelbus 551 vindt u hier. Onderin vindt u een kaart van het OV in Amstelveen vanaf 3 maart 2019.

Traject bus 55: station Amsterdam Zuid, De Boelelaan/VU, Oranjebaan, Langerhuize, Ziekenhuis, Groenhof, Seine, Logger, Praam, Middenhoven/Brink, De Eindhoeve, Zagerij, Sacharovlaan.

Halte Zagerij: overstappunt op bus 55, ook met R-netlijnen Uithoorn en Aalsmeer

U kunt met bus 551 op halte Seine overstappen op bus 55. Naast de pendelbus is er ook een overstapmogelijkheid bijgekomen voor de R-net lijnen uit Uithoorn en Aalsmeer (347 en 348) op buslijn 55. Deze extra stop komt in de buurt van de halte Zagerij waar de R-net buslijnen 347 en 348 (van/naar Uithoorn) stoppen. Lijn 55 stopt hier om de hoek, op de dr. Willem Dreesweg.  Zo ontstaat een compacte overstap als alternatief voor halte Poortwachter die per 3 maart vervalt.

Tijdelijke halte Biesbosch voor tram 5

Voor tram 5 worden de haltes Kronenburg en Zonnestein tijdelijk samengevoegd tot één gemeenschappelijke halte Biesbosch vanwege de werkzaamheden bij deze twee kruispunten. Vanaf 7 januari is halte Kronenburg vervallen (inclusief fiets- en voetgangersoversteek) en is de tijdelijke halte Biesbosch in gebruik genomen. Bij halte Biesbosch is ook een fiets- en voetgangersoversteek, en kun u de fiets stallen in de tijdelijke fietsenstalling. Deze halte geldt niet voor sneltram 51, deze stopt hier niet. De dichtstbij gelegen halte van lijn 51 is halte Uilenstede (750m). Halte Zonnestein is nog tot 3 maart in gebruik.

Er blijft een metro 51

Vanaf 3 maart rijdt er nog steeds een metro 51, maar dan van Isolatorweg naar Amsterdam CS via Amsterdam Zuid en Amstel (tussen Zuid en CS is de route dus gelijk aan die van de huidige lijn 51).

Bus 45 voor als tram 5 niet rijdt tussen Zuid en Stadhart

Tram 5 blijft gedurende de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn gewoon rijden, behalve in 2019 op de volgende momenten:

 • Zaterdag 9 en zondag 10 maart
 • Zaterdag 13 en zondag 14 april
 • Zaterdag 20 t/m maandag 22 april
 • Zaterdag 15 en zondag 16 juni
 • Zondag 14 juli t/m zondag 25 augustus

Dan wordt tram 5 vervangen door bus 45. In 2020 is er nog één weekend in juli dat tram 5 niet rijdt.

Check kort voor vertrek een OV-reisplanner

Amstelveen is echt een bus-gemeente met veel streeklijnen. Voor een deel van de reizigers uit Amstelveen kunnen deze streeklijnen een sneller alternatief zijn dan bus 55 en/of tram 5. Check daarom voor vertrek altijd even een OV-reisplanner, zoals 9292.nl.

Alle informatie over het tijdelijk openbaar vervoer vanaf 3 maart vindt u ook op www.gvb.nl/amstelveenlijn en www.connexxion.nl/amstelveenlijn.

Foto bij

Veiligheid

Een van de belangrijkste ambities bij het vernieuwen van de Amstelveenlijn is het vergroten van de veiligheid, op en langs de lijn. Dit gebeurt allereerst met nieuw, verkeersveiliger materieel (zie verder Nieuwe trams).

Daarnaast worden de kruispunten van de Beneluxbaan met de Sportlaan, Zonnestein en Kronenburg ongelijkvloers gemaakt. Ze krijgen een verdiepte ligging en worden omgebouwd tot ovaalrotondes; dit is veiliger en beter voor de doorstroming. Trams en het doorgaande wegverkeer op de Beneluxbaan rijden straks in een open tunnel onder de kruispunten door. Bij Kronenburg en Zonnestein is dit in beide richtingen één rijstrook per richting, bij de Sportlaan twee stroken per richting. Bovengronds blijft één rijstrook (per richting) beschikbaar voor afslaand wegverkeer naar de aangrenzende wijken.

Voor de overzichtelijkheid worden de hoeken rond de kruising meer ‘open’. Doorkijkjes naar achterliggende bebouwing en beplanting geven een ruimtelijker gevoel rond de kruisingen en dragen bij aan de sociale veiligheid. De rijbanen voor fiets- en overig verkeer worden duidelijk ingericht, en de oversteken op de kruispunten worden overzichtelijk en herkenbaar ontworpen. Verlichting zorgt in de donkere uren voor een veilige verkeerssituatie en draagt eveneens bij aan de sociale veiligheid.

Andere maatregelen voor het vergroten van de verkeers- en sociale veiligheid zijn onder meer het aanpassen van verkeerslichten, de plaatsing van hekken, hagen en waarschuwingslichten, de installatie van glazen liften, het voorkomen en weghalen van donkere hoeken, en bij de halte Sacharovlaan de aanleg van een extra voetgangersverbinding naar bedrijventerrein Legmeer.