Home Over het project Werkzaamheden en planning Archief & Zoeken Contact English

Schadeloket

Laatst bijgewerkt op maandag 4 januari 2021

De Amstelveenlijn is een omvangrijk project. Tijdens de werkzaamheden hebben wij zoveel mogelijk gedaan om schade en overlast te voorkomen door het treffen van diverse maatregelen. Desondanks kan het zijn dat u nadeel of schade ondervindt/heeft ondervonden van het project. Als dit gebeurt/is gebeurd, zijn er verschillende regelingen waar u een beroep op kunt doen.

U kunt te maken krijgen/hebben gekregen met drie soorten schade:

  1. Planschade: schade als gevolg van planologische wijzigingen ten behoeve van het project. Voorbeelden: uw pand wordt minder waard omdat uw uitzicht verandert van vrij uitzicht naar bebouwing of omdat de geluidsoverlast permanent toeneemt.
  2. Nadeelcompensatie: compensatie voor onevenredige schade als gevolg van de rechtmatige besluiten die genomen zijn ten behoeve van het project. Voorbeelden: omzetverlies door slechte bereikbaarheid of waardedaling van uw woning.
  3. Bouwschade: materiele schade aan eigendommen als direct gevolg van de bouwwerkzaamheden. Voorbeelden: een machine die per ongeluk uw auto raakt en beschadigt of schade aan uw woning door het intrillen van damwandplanken.

Schade melden

Heeft u een verzoek tot schadevergoeding? Vul dan onderstaand formulier in en stuur dit op naar het schadeloket. Het schadeloket zorgt ervoor dat uw verzoek bij de juiste behandelende instantie terecht komt.

Het schadeloket is ook bereikbaar voor vragen of aanvullende informatie. U kunt het schadeloket bereiken via:

Gemeente Amsterdam
Metro en Tram
t.a.v. Project Amstelveenlijn
Postbus 2181
1000 CD  Amsterdam

Afhandeling van de schade

Elk soort schade kent eigen regels die van toepassing zijn en een vaste procedure voor afhandeling. Bij planschade en nadeelcompensatie wordt bijvoorbeeld advies ingewonnen van een onafhankelijk deskundige en vindt een hoorzitting plaats. Bij bouwschades worden vaak verzekeringsexperts ingeschakeld. Afhandeling van uw schadeverzoek kan dus enige tijd in beslag nemen.